Chemelil Sugar 1-4 Mathare United

Kenya Premier League
Sunday, November 24, 2019